ВОЈНОТЕХНИЧКИ  ИНСТИТУТ

Београд

НАСЛОВИ

ИЗДАВАЧ

 

 

латиница

ћирилица

 

ФАКТОГРАФСКЕ   СВЕСКЕ

 

П О Д А Ц И

О

Н А О Р У Ж А Њ У

 

Публикације садрже фактографске податке о тактичко-техничким и експлоатационим карактеристикама појединих домаћих и страних средстава наоружања и војне опреме. Подаци су дати из доступне домаће и стране литературе. Процену тачности података врши обрађивач. Од 1977. године објављено је 149 свезака у којима је обрађено преко 7.000 средстава.

 

 

web master: nti@vti.vs.rs