MONOGRAFSKA SERIJA

 

PODACI O NAORUŽANјU

 

-FAKTOGRAFSKE SVESKE-

 

ISSN 1820-3426

ĆIRILICA

 

Izdavač:

VOJNOTEHNIČKI INSTITUT

Ratka Resanovića 1, 11030 Beograd

www.vti.mod.gov.rs

 

Za izdavača:

dr Bojan Pavković, naučni saradnik

e-mail: vti@vti.vs.rs

 

Tehnički urednik:

Vasilija Joksimović, dipl. inž.

tel.: +381 11 2051-267

e-mail: vasilija.joksimovic@vti.vs.rs

 

Glavni i odgovorni urednik:

dr Marija Samardžić, naučni saradnik

tel.: +381 11 2051-548

e-mail: marija.samardzic@vti.vs.rs

 

Lektor srpskog jezika:

Jasna Popović

 

Obrada teksta:

Liljana Kojičin

 

Korektor:

Danica Glišić

 

Dizajn korica:

Dragan Knežević

 

Štampa:

Vojna štamparija

Resavska 40b, 11000 Beograd

e-mail: vojsta@sezampro.rs

 

 

 

 

 

Publikacija PODACI O NAORUŽANјU izlazi od 1977 godine i sadrži faktografske podatke o taktičko-tehničkim i eksploatacionim karakteristikama pojedinih domaćih i stranih sredstava naoružanja i vojne opreme. Podaci su korišćeni  iz dostupne domaće i strane literature uz stručnu verifikaciju istraživača Vojnotehničkog instituta.

 

NASLOVI MONOGRAFSKE SERIJE

 

Upaljači za artiljerijske i raketne projektile

Višenamenski borbeni avioni  

Lansirni sistemi bespilotnih letelica  

Samohodna višecevna raketna artilјerija  

Aartilјerijska municija

Vojni transportni avioni  

Bespilotne letelice  

Avioni za obuku  

Vođeni raketni sistemi zemlјa-zemlјa dometa do 500 km

Strategijski raketni sistemi   

Širokopojasne hf, vhf, uhf antene  

Pojačavači snage i antenska prilagođenja u taktičkim radio sistemima  

Oklopni transporteri - guseničari  

Tenkovi IV deo  

Vojne verzije računara 3 deo  

Sistemi vođenih raketa zemlјa-vazduh

HF, VHF I UHF prenosni i prevozni radio-uređaji

Bespilotne letelice - 2 dopunjeno i preradjeno izdanje  

Vođene rakete vazduh-zemlјa - 2 izdanje  

Optoelektronska sredstva - 4 deo 

Podmornice  

Protivoklopna municija sa potkalibarnim projektilom – 2 izdanje  

Oklopni transporteri – guseničari – 3 deo  

Tenkovi – 3 deo  

Vojne verzije računara – 2 deo  

VHF/UHF ručni radio - uređaji  

Vođene bombe, prvo izdanje  

Optoelektronska sredstva, 3 deo  

Vojni transportni avioni  

Ručna protivoklopna sredstva, treće dopunjeno i prerađeno izdanje

Protivoklopni vođeni raketni sistemi, Novo izdanje sveske 6/1979.

Vojne verzije računara – Prva godina sveske 121/1998

Protivbrodski raketni sistemi  

Minopolagači za zaprečavanje plovnih puteva  

Vođene rakete vazduh–zemlјa i vođene bombe  

Raketni čamci i raketne topovnjače  

Vojne verzije računara  

Protivminska sredstva  

Mornaričke mine

Klasična artilјerija – samohodni minobacači  

Bespilotne letilice

Oklopni transporteri–guseničari – 2 izdanje  

Avioni za obuku  

Oklopni automobili  

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava X3 deo - Radari u PVO sistemima i radari specijalne namene

Vođene rakete vazduh-vazduh - Treće dopunjeno izdanje

Modemi za prenos podataka - 2 dopunjeno izdanje

Neborbena vozila - 3 deo

Klasična artilјerija - Vučna artilјerijska oruđa vatrene podrške - 2 deo

Klasična artilјerija - Vučna artilјerijska oruđa vatrene podrške

Sredstva za hemijsko izviđanje, alarmiranje i laboratorijske poslove - 2 deo

Nevođene rakete zemlјa-zemlјa

Pogon i prenos snage borbenih vozila - 2 deo

Klasična artilјerija - Samohodna protivoklopna artilјerijska oruda - 2 deo

Sistemi tehničke zaštite objekata i prostora - 3 deo - Podsistemi televizije zatvorenog kruga

Automatska antenska prilagođenja za VF opseg

Vođene rakete vazduh-zemlјa i vođene bombe  

Širokopojasne HF, VHF, UHF antene

Lična sredstva za NHB zaštitu - 2 deo

Pešadijsko naoružanje - Bacači granata

Strelјačko naoružanje - Puške, puškomitralјezi i mitralјezi - 2 deo

Klasična artilјerija - Samohodna artilјerijska oruđa vatrene podrške - 2 deo

Klasična artilјerija - Samohodna artilјerijska oruđa vatrene podrške

Klasična artilјerija - Minobacači - Prva dopuna sveske br.11/1979.

Klasična artilјerija - Minobacači - 2 deo

Radio-goniometri - 2 deo

Radio-ometački sistemi i uređaji - 2 deo - Radio-ometači i radio-ometački sistemi

Ručna protivoklopna sredstva - Drugo dopunjeno i prerađeno izdanje

Radio-izvidački prijemnici - 3 deo

Sistemi tehničke zaštite objekata i prostora - 2 deo

Optoelektronska sredstva - 2 deo

Radio-uređaji za prenos u proširenom spektru

Tenkovi - 2 deo

Artilјerijski sistemi PVO - Drugo dopunjeno i prerađeno izdanje

Tenkovi

Pribori za RBH dekontaminaciju - Drugo dopunjeno i prerađeno izdanje

Sredstva za hemijsko izviđanje, alarmiranje i laboratorijske poslove

Protivoklopna municija sa potkalibarnim projektilom

Filtri za zaštitu od NHB kontaminacije za objekte kolektivne zaštite

Sistemi tehničke zaštite objekata i prostora .

Neborbena vozila, 2 deo

Sredstva za savlađivanje slabonosivog tla

Inžinjerijske mašine i oprema, 2 deo

Radio-ometački sistemi i uređaji, I deo - Radio-ometači i radio-ometački sistemi - 1985.- 45 SRT; 42 str., - (godina 9)-  sveska 74.

Gusenična vozila teglјači- 1985.- 35 SRT; 47 str., - (godina 9)-  sveska 73.

Vojne satelitske komunikacije- 1985.- 33 SRT; 36 str., - (godina 9)-  sveska 72.

Vojni helikopteri, 3 deo - mornarički helikopteri- 1985. - 29 SRT; 69 str., - (godina 9)-  sveska 71.

Vojni terminali za negovorne informacije, 2 deo - Vojni teleprinteri, terminali i faksimili- 1984.- 35 SRT; 36 str., - (godina 9)-  sveska 70.

Inžinjerijska oklopna vozila- 1984.- 24 SRT; 44 str., - (godina 9)-  sveska 69.

Lična sredstva za NHB zaštitu- 1985.- 40 SRT; 39 str., - (godina 9)-  sveska 68.

Radio-izviđački prijemnici, 2 deo- 1984.- 78 SRT; 81 str., (godina 9)-  sveska 67.

Optičke telekomunikacije - 2 dopunjeno i prerađeno izdanje- 1984.48 SRT; 41 str., - (godina 9)-  sveska 66.

Pogon i prenos snage borbenih vozila- 1984.-100 SRT; 89 str., - (godina 9)-  sveska 65.

Vojni helikopteri, 2 deo - Helikopteri za taktički i logistički transport- 1985.- 88 SRT;146 str., - (godina 9)-  sveska 64.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, XI deo - Ometačka i izviđačka dejstva, X2 deo - Elektronska dejstva i protivdejstva PVO sistema- 1984.- 54 SRT; 45 str., - (godina 8)-  sveska 63.

Mine za minobacače- 1984.- 167 SRT; 113 str., - (godina 8)-  sveska 62.

Vozila za izvlačenje i opravke, 2 deo - Automobili za izvlačenje- 1984.- 37 SRT; 43 str., - (godina 8)-  sveska 61.

Sistemi i sredstva za nuklearno osmatranje, radijaciono izviđanje i ratnu dozimetriju-  1984.-160 SRT;109 str., - (godina 8)-   sveska 60.

TV-uređaji i sistemi-  1984.- 75 SRT:, 54 str., - (godina 8)-  sveska 59.

Upalјači za artilјerijsku i minobacačku municiju- 1984.- 50 SRT; 51 str., - (godina 8)-  sveska 58.

Inžinjerijske mašine i oprema, I deo- 1983.-152 SRT; 94 str., (godina 7)-  sveska 57.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, IX deo - Osmatrački i nišanski radari, X deo - Milimetarski radari- 1983.- 53 SRT; 53 str., - (godina 7)-  sveska 56.

Uređaji za prenos u proširenom spektru- 1983.-15 SRT; 23 str., - (godina 7)-  sveska 55..

Radio-goniometri- 1983.- 21 SRT; 30 str., - (godina 7)-  sveska 54.

Vojni helikopteri, I deo - Naoružani, izviđački i opštenamenski helikopteri- 1983.- 72 STR; 69 str., - (godina 7)  sveska 53.

Sistemi za upravlјanje vatrom oruđa vatrene podrške- 1983.,- 21 SRT; 25 str., - (godina 7)-  sveska 52.

Vozila za izvlačenje i opravke, I deo - Oklopna vozila za izvlačenje i opravke- 1983.- 36 SRT; 63 str., - (godina 7)-  sveska 51.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, V3 deo - Radari u sistemima za upravlјanje vatrom- 1983.- 28 SRT; 39 str., - (godina 7)-  sveska 50.

Neborbena vozila- 1983.- 80 SRT; 104 str., - (godina 7)-  sveska 49.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, V2 deo - Radarski uređaji na avionima i helikopterima- 1983.- 37 SRT; 42 str., - (godina 7)-  sveska 48.

Ručne bombe, 2 deo - Dimne i zapalјive- 1983.- 36 SRT; 23 str., - (godina 7)-  sveska 47.

Informacioni sistemi za osmatranje i praćenje vazdušnih cilјeva- 1983.- 18 SRT; 18 str., - (godina 7)-  sveska 46.

Oklopna vozila za izviđanje- 1982.- 54 SRT;107 str., - (godina 6)-  sveska 45.

Pribori za RBH dekontaminaciju- 1982.- 37 SRT; 24 str., (godina 6)-  sveska 44..

Laserski uređaji- 1982.- 65 SRT; 26 str., - (godina 6)-  sveska 43.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, deo VI - Ometački i nišanski radari- 1982.- 21 SRT; 27 str., - (godina 6)-  sveska 42.

Strategijski raketni sistemi- 1982.- 44 SRT; 54 str., - (godina 6)-  sveska 41.

Analizatori spektra- 1982.- 63 SRT; 75 str., - (godina 6)-  sveska 40.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, deo V - Primarni i sekundarui radari u kontroli vazdušnog saobraćaja- 1982.- 21 SRT; 23 str., - (godina 6)-  sveska 39.

Klasična artilјerija - Samohodna protivoklopna artilјerijska oruđa- 1982.- 25 SRT; 49 str., - (godina 6)-  sveska 38.

Višecevni raketni sistemi zemlјa-zemlјa- 1982.- 30 SRT; 42 str., - (godina 6)-  sveska 37.

Ručne bombe, I deo - Ofanzivne, defanzivne, protivtenkovske i vežbovne bombe- 1982.- 75 SRT; 50 str., - (godina 6)-  sveska 36.

Skloništa polјske fortifikacije- 1982.- 25 SRT; 30 str., - (godina 6)-  sveska 35.

Vođene rakete vazduh-vazduh, 2 dopunjeno izdanje- 1982.- 35 SRT; 50 str., - (godina 6)-  sveska 34.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, deo IV - Detektori i lokatori radara- 1981.-16 SRT; 22 str., - (godina 5)-  sveska 33.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, deo 3 - Ometači radarskih uređaja- 1981.-19 SRT; 25 str., - (godina 5)-  sveska 32.

Sredstva za dobijanje i prečišćavanje vode za piće- 1981.- 70 SRT; 51 str., - (godina 5)-  sveska 31.

Klasična artilјerija - Vučna protivoklopna artilјerijska oruda- 1981.17 SRT; 28 str., - (godina 5)-  sveska 30.

Ručna protivoklopna sredstva- 1981.- 25 SRT; 26 str., - (godina 5)-  sveska 29..

Modemi za prenos podataka- 1981.-14 SRT;16 str., - (godina 5)-  sveska 28..

Optoelektronska sredstva- 1981.- 75 SRT; 64 str., - (godina 5)-  sveska 27.

Tenkovi- 1981.- 55 SRT;145 str., - (godina 5)-  sveska 26.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, deo 2 - Radari u PVO sistemima i radari specijalne namene- 1981.- 22 SRT; 33 str., (godina 5)-  sveska 25.

Savremeni sistemi elektronskih dejstava i protivdejstava, deo I - Radari u PVO sistemima- 1981.- 20 SRT; 27 str., - (godina 5)-  sveska 24.

Radio-izviđački prijemnici- 1981.- 37 SRT; 69 str., - (godina 5)-  sveska 23.

Artilјerijski sistemi PVO- 1981.- 40 SRT; 63 str., - (godina 5)-  sveska 22..

Oklopni transporteri, 2 deo - Točkaši- 1981.- 44 SRT; 83 str., - (godina 5)-  sveska 21.

Oklopni transporteri, I deo - Guseničari- 1981.- 36 SRT; 82 str., - (godina 5)-  sveska 20.

Klasična artilјerija - Samohodna artilјerijska oruđa vatrene podrške- 1981.- 25 SRT; 53 str., - (godina 5)-  sveska 19.

Vojni digitalni integrisani sistemi telekomunikacija- 1981.- 5 SRT, 20 str., - (godina 5)-  sveska l8.

Sredstva za savlađivanje vođenih i suvih prepreka u sistemu inžinjerijskog obezbeđivanja pokreta- 1981.- 71 SRT; 67 str., - (godina 5)  sveska 17.

Optičke telekomunikacije- 1980.- 14 SRT; 17 str., - (godina 4)-  sveska 16.

Vođene rakete vazduh-zemlјa i vođene bombe. 2 dopunjeno izdanje- 1980.- 54 SRT; 88 str., - (godina 4)-  sveska 15.

Vojni terminali za negovorne informacije - Vojni teleprinteri, terminali i faksimili - 1980.- 34 SRT; 42 str., - (godina 4)-  sveska 14.

Klasična artilјerija - Vučna artilјerijska oruđa vatrene podrške- 1980.- 44 SRT; 66 str., - (godina 4)-  sveska 13.

Nevođene rakete vazduh-vazduh i vazduh-zemlјa- 1980.-12 SRT; 24 str., - (godina 4)-  sveska 12.

Klasična artilјerija - Minobacači- 1979.- 51 SRT; 69 str.,  (godina 3)-  sveska 11.

Strelјačko naoružanje - Puške, puškomitralјezi i mitralјezi- 1979.- 54 SRT; 48 str., - (godina 3)-  sveska 10.

Strelјačko naoružanje - Pištolјi i automati- 1979.- 28 SRT; 23 str - (godina 3)-  sveska 9.

Strategijski raketni sistemi- Raketni sistemi more-zemlјa- 1979.-17 SRT; 18 str., - (godina 3)-  sveska 8

Klasična artilјerija - Bestrzajni topovi- 1979.- 16 SRT; -28 str., - (godina 3)-  sveska 7.

Protivoklopni vođeni raketni sistemi- 1979.-100 SRT (35 PO vođenih raketa i 65 LO ;137 str., - (godina 3)-  sveska 6.

Brodski PVO raketni sistemi- 1978.- 24 SRT; 50 str., - (godina 2)-  sveska 5.

Raketni sistemi zemlјa-zemlјa- 1978.- 34 SRT; 44 str., - (godina 2)-  sveska 4.

Sistemi vođenih raketa zemlјa-vazduh- 1977.- 29 SRT; 61 str., - (godina 1)-  sveska 3.

Vođene rakete vazduh-zemlјa- 1977.- 34 SRT; 53 str., - (godina 1)-  sveska 2.

Vođene rakete vazduh-vazduh- 1977,-22 SRT; 36 str., - (godina 1)-  sveska 1.