MONOGRAFSKA SERIJA

 

PODACI O NAORUŽANјU

 

-FAKTOGRAFSKE SVESKE-

 

ISSN 1820-3426

 

sveska 119 -  godina 1997 - volmen 17

naslovna >> sveska 119

ĆIRILICA

 

MORNARIČKE MINE

Radojčić Dejan

 

 

S R E D S T V A
 

 

RATNA MORNARICA VOJSKE JUGOSLAVIJE
AKUSTIČKO INDUKCIONA NA DNU LEŽEĆA MINA AIM-M70.
AKUSTIČKO INDUKCIONA NA DNU LEŽEĆA MINA AIM-M82
MORNARIČKA SIDRENA AKUSTIČKA MINA SAM-M80
INDUKCIONA NA DNU LEŽEĆA MINA GMI 100 ROCKAN.
SIDRENA GALVANOUDARNA ANTENSKA MINA SAGA M-74 I SAGA-M74/1
MORNARIČKA KONTAKTNA MINA SAG-2
REČNA SIDRENA KONTAKTNA MINA R-1
PLOVNA REČNA MINA PLRM-1
NEKONTAKTNA SIDRENA MINA MNS-M90.
NEKONTAKTNA PROTIVDESANTNA MINA MNLP-M90.
 
RATNA MORNARICA SAD
DST AVIOMINE.
QUICKSTRIKE AVIOMINE.
MINA TORPEDO CAPTOR Mk60.
PODMORNIČKA SAMOTRANSPORTUJUĆA MINA Mk67 SLMM..
 
RATNA MORNARICA RUSKE FEDERACIJE
SIDRENA KONTAKTNA MORNARIČKA MINA KPM.
PROTIVPODMORNIČKA MORNARIČKA MINA PMK-1.
MOTRANSPORTUJUĆA PODMORNIČKA NA DNU LEŽEĆA MINA SMDM. SA
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA MDM-1.
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA MDM-2.
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA MDM-3.
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA MDM-4.
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA MDM-5..
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA DM-1
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA AVIOMINA UDME-2
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA AVIOMINA UDME.
 
RATNA MORNARICA ITALIJE
MORNARIČKA NA DNU LEŽEČA NEKONTAKTNA MINA MR-80
VEŽBOVNA NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA MR-80/I
MORNARIČKA NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA MPR
MORNARIČKA SIDRENA NEKONTAKTNA MINA SEPPIA.
MORNARIČKA NA DNU LEŽEČA NEKONTAKTNA MINA WP-900
MORNARIČKA SIDRENA NEKONTAKTNA MINA TAR-6.
MORNARIČKA SIDRENA NEKONTAKTNA MINA TAR-16.
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA PROTIVDESANTNA MINA MANTA.
 
RATNA MORNARICA VELIKE BRITANIJE
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA STONEFISH.
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA SEA URCHIN.
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA PROTIVDESANTNA MINA DRAGONFISH
VEŽBOVNA NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA VEMS.
MINA TORPEDO HAMERHEAD
 
RATNA MORNARICA FRANCUSKE
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA TSM 3530 (MCT 15)
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA TSM 3510 (MCC 23)
VEŽBOVNA NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA TSM 3500 (ED 28B).
VEŽBOVNE NA DNU LEŽEĆE NEKONTAKTNE MINE TSM 3517 (MCED 23)
I TSM (MCEM23).

RATNA MORNARICA ŠVEDSKE
SIDRENA NEKONTAKTNA MINA MMI
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA BGM-600.
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA BGM-601 (BUNNY)
 
RATNA MORNARICA NEMAČKE
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA FG-1
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA SGM 80
NA DNU LEŽEĆA NEKONTAKTNA MINA SM G2       
 

 

 

  

 

PODACI O NAORUŽANJU

Godina  XVII

1997

Sveska   119

 

 

MORNARIČKE MINE

 

Radojčić Dejan

 

 

 

VOJNOTEHNIČKI   INSTITUT

 

 

U V O D

 

Mornaričke mine od svoje  pojave  do  danas  nose  fizičku  i psihološku pretnju. Mornaričke mine prve generacije, vrlo jednostavne konstrukcije i danas  predstavljaju  opasnost po brodove (trgovačke ili ratne). Nove generacije minskog oružja visoko sofisticiranog sa inteligentnim senzorima sposobnim da prepoznaju  potencijalnu metu, pridružuju se nizu  "pametnih  oružja" koja savrmeni rat na moru čini složenijim.