ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

ИСТРАЖИВАЊЕ У ПОДРУЧЈУ МЕТАЛУРГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВА МЕТАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА НВО

ИСТРАЖИВАЊЕ У ПОДРУЧЈУ МЕТАЛУРГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВА МЕТАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА НВО

Подручје истраживања:

• Пројектовање нових конструкционих легура за војне и цивилне потребе: челика високе чврстоће и специфичних технолошких својстава, алуминијумских легура за обликовање и заваривање, специјалних легура бакра, легура на бази волфрама и др. за израду делова атриљеријских оруђа, борбених возила, атртиљеријске муниције, ракета и ракетних система и ваздухоплова.
• Освајање технологија израде металних делова поступцима топле и хладне пластичне деформације (ковање, дубоко извлачење, хладно истискивање, ротационо ковање, ротационо ваљање цилиндара и конуса, синтеровање), термичке обраде (побољшање, таложно ојачавање, жарење, хемијско-термички третмани) и спајања заваривањем (конвенционални поступци-ТИГ, МИГ, МАГ, плазма, заваривање трењем алатом-FSW).
• Развој метода за оцену квалитета и понашања материјала у експлоатацији: физичко-хемијске особине, механичке особине у статичким и динамичким условима, при сниженим и повишеним температурама и деловању корозионе средине, процена интегритета конструкција методама механике лома.


Методе истраживања:

• Оптичка микроскопија, скенирајућа и трансмисиона електронска микроскопија.
• Испитивања са разарањем: затезна, притисна, савојна испитивања, мерење тврдоће и микротврдоће, испитивање ударним и цикличним деловањем силе (жилавост, DWTT и др.).
• Испитивања без разарања: ултразвук, електрична проводљивост, пенетранти, ферофлукс, рендген, вртложне струје.
• Испитивање хемијског састава методом рендгенске флуоресцентне спектрометрије.


Референце:

• Освојена израда: панцирних челика, челика за цеви и делове артиљеријских оруђа, делове мотора и трансмисије борбених возила, делове ракетних система; легура бакра високе деформабилности за израду стрељачке и артиљеријске муниције; алуминијумских легура високе чврстоће, деформабилности и заварљивости.
• Освојене технологије ливења, ковања, ротационог ваљања, металургије праха, заваривања делова НВО од специфичних металних материјала.
• Развијене методе механике лома, методе за оцену деформабилности и заварљивости, колор металографије и квантитативнe микроструктурнe анализe.