ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНФОРМАТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
 
На основу члана 100. став 6. Закона о играма на срећу (''Службени гласник РС'', бр. 88/11 и 93/12 – др. закон), члана 3. став 1. Правилника о информатичким карактеристикама опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације (''Службени гласник РС'', број 75/13), члана 5. став 2. и члана 7. Правилника о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације (''Службени гласник РС'', број 75/13), Решења министра финансија о овлашћењу Министарства одбране Републике Србије – Војнотехничког института да врши испитивање испуњености информатичких услова за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације број: 021-02-30/2014-01 од 10.02.2014. године, Споразума о пословно-техничкој сарадњи број: 021-01-37/2014-01 од 23.04.2014. године и Упутства о поступку, начину, процедури и детаљима испитивања испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације број: 021-01-37/2014-01 од 12.05.2014. године,
 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ
 
Као овлашћена лабораторија, обавља послове из своје надлежности у поступку испитивања испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације кроз сегменте:
  • Рачунарских мрежа,
  • Системског софтвера,
  • Квалитета софтвера игара на срећу,
  • Регистрације и управљања налогом играча,
  • Безбедности и заштите информација.
  • Осталих електронских уређаја  који се користе у oвој врсти приређивања игара на срећу

Поступак испитивања врши се на основу и у складу са важећим међународним и домаћим стандардима и прописима, документима система менаџмента квалитетом Војнотехничког института који регулишу ову област.

Документа за добијање уверења о испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу путем средстава електронске комуникације можете преузети овде:

ОБРАСЦИ (уз сваки образац прикључено је упутство за попуњавање)

Q4-120-008  Захтев за добијање уверења
Q4-120-009  Допунски захтев
Q4-120-010  Захтев за добијање сертификата
Q4-120-011  Захтев за обнављање уверења
Q4-120-015  Рачурарске Мреже
Q4-120-016  Заштита рачунарске мреже
Q4-120-017  Прекид конекције у току електронске трансакције или игре
Q4-120-018  VPN конекције
Q4-120-019  Системски софтвер
Q4-120-020  Мрежна опрема
Q4-120-021  Рачунари
Q4-120-022  Софтвер набављен на тржишту
Q4-120-023  Самостално креиране апликације

Обрасце достављати на адресу лабораторије: infolab@vti.vs.rs

УПУТСТВА

Q3-120-011 Упутство за проверу испуњености информатичких карактеристика        опреме за приређивање игара на срећу
Q3-120-016 Упутство за проверу рачунарске мреже
Q3-120-021 Упутство за контролу квалитета системског софтвера и хардвера
Q3-120-026 Упутство За проверу квалитета софтвера за игре на срећу
Q3-120-031 Упутство за проверу поступка регистрације и управљања налогом       играча
Q3-120-036 Упутство за проверу безбедности информација

 

МЕНИ