O ВОЈНОТЕХНИЧКОМ ИНСТИТУТУ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ (ВТИ) је највећа војна установа и саставни је део Министарства одбране Републике Србије.

Буџетска је институција, у потпуном власништву Републике Србије.

Војнотехнички институт акредитован је код Министарства за просвету, науку и технолошки развој РС, као научно-истраживачка институција Републике Србије. Реакредитација реализована 2015. године.

Од стране Директората цивилног ваздухопловства РС, Војнотехнички институт добио је сертификат “Design Organisation Approval Certificate RS.N.21J.001“, као организација овлашћена за пројектовање ваздухоплова.

Двe лабораторије ВТИ сертификоване су од стране Владе Републике Србије, као националне лабораторије: Лабораторија за сертификацију игара на срећу и Лабораторија за арбитражу маркера у горивима.

Развој наоружања и војне опреме (НВО), као производа високе технологије, главни је циљ деловања ВТИ-а. Циљ је до сада успешно оствариван, јер је у оперативну употребу Војске Србије усвојено преко 1300 средстава НВО.

При томе, освојене су бројне нове технологије, многи савремени материјали и нове методе испитивања.

ВТИ запошљава неколико десетина лица са највишим научним и наставним звањима. 80% запослених ВТИ-а чини истраживачки кадар.

Лабораторијски капацитети ВТИ-а су стварани преко 68 година. Данас ВТИ располаже са 24 савремене лабораторије. Неке од њих су од међународног значаја, неке су јединствене на подручју Балкана, а већина превазилази војни значај, па се могу сматрати националним ресурсом Републике Србије.

У наредном периоду ВТИ ће се и даље бавити својом примарном делатношћу - истраживањем и развојем у области одбрамбених технологија.

Могућност сарадње на тржишним принципима са домаћим и иностраним партнерима, такође ће бити једно од наших стратешких опредељења као предуслов успешног пословања.

При реализацији својих активности, ВТИ у потпуности примењује Систем менаџмента квалитетом према SRPS ISO 9001:2008, ВКК

Лабораторија за горива и мазива, SRPS ISO 17025:2006, АТС

Систем управљања заштитом животне средине, SRPS ISO 14001:2005, ВКК

Систем менаџмента безбедности информација, SRPS ISO 27001:2014, ВКК

Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, SRPS ISO 18001:2008, ВКК