Налазите се овде : насловна - инфолаб

    

 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ

КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ

ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

infolab@vti.vs.rs

 

 

На основу члана 100. став 6. Закона о играма на срећу (''Службени гласник РС'', бр. 88/11 и 93/12 – др. закон), члана 3. став 1. Правилника о информатичким карактеристикама опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације (''Службени гласник РС'', број 75/13), члана 5. став 2. и члана 7. Правилника о начину утврђивања услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације (''Службени гласник РС'', број 75/13), Решења министра финансија о овлашћењу Министарства одбране Републике Србије – Војнотехничког института да врши испитивање испуњености информатичких услова за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације број: 021-02-30/2014-01 од 10.02.2014. године, Споразума о пословно-техничкој сарадњи број: 021-01-37/2014-01 од 23.04.2014. године и Упутства о поступку, начину, процедури и детаљима испитивања испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације број: 021-01-37/2014-01 од 12.05.2014. године,

 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

 

Као овлашћена лабораторија, обавља послове из своје надлежности у поступку испитивања испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације кроз сегменте:

  • Рачунарских мрежа,

  • Системског софтвера,

  • Квалитета софтвера игара на срећу,

  • Регистрације и управљања налогом играча,

  • Безбедности и заштите информација.

  • Осталих електронских уређаја  који се користе у

  • овој врсти приређивања игара на срећу

Поступак испитивања врши се на основу и у складу са важећим међународним и домаћим стандардима и прописима, документима система менаџмента квалитетом Војнотехничког института који регулишу ову област.

 

 

 

Документа за добијање уверења о испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу путем средстава електронске комуникације

 

ОБРАСЦИ

(уз обрасце су прикључена упутства за попуњавање)

 

Q4-120-008 Захтев за добијање уверења

Q4-120-009 Допунски захтев

Q4-120-010 Захтев за добијање сертификата

Q4-120-011 Захтев за обнављање уверења

Q4-120-015 Рачурарске мреже

Q4-120-016 Застита рачунарске мреже

Q4-120-017 Прекид конекције у току електронске трансакције или игре

Q4-120-018 ВПН конекције

Q4-120-019 Системски софтвер

Q4-120-020 Мрежна опрема

Q4-120-021 Рачунари

Q4-120-022 Софтвер набављен на тржишту

Q4-120-023 Самостално креиране апликације

 

 (обрасце достављати на адресу лабораторије:infolab@vti.vs.rs )

 

УПУTСТВА

 

Q3-120-011 Упутство за проверу испуњености информатичких

                  карактеристика опреме за приређивање игара на срећу

Q3-120-016 Упутство за проверу рачунарске мреже

Q3-120-021 Упутство за контролу квалитета системског софтвера и                  хардвера

Q3-120-026 Упутство за проверу квалитета софтвера за игре на срећу

Q3-120-031 Упутство за проверу поступка регистрације и управљања                  налогом играча

Q3-120-036 Упутство за проверу безбедности информација

 

 

 

Copyright ©, Vojnotehnički institut, 2014.  - www.vti.mod.gov.r