ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРОВЕРУ ТЕХНИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ

 

 

 

Провера испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање игара на срећу заснована је на следећим принципима:

 

ОПШТЕ

 • Пружамо  услуге тестирања и сертификације опреме у индустрији игара на срећу

 • Тим ВТИ, који је оријентисан на потребе  клијената, чине  квалификовани иинжењери, математичари и ревизори информационих система, као и регулатори игара на срећу који имају право знање и искуство у данашњим водећим технологијама.

 • Непристрасна улога,

 • Процедуре, вештине, људи и посвећеност осигуравају клијентима да ће ВТИ,  као партнер, испунити њихове потребе.

 • Знамо како изградити, тестирати и потврдити модерна решења игара на срећу,

 • Издајемо сертификате за произвођаче опреме за игре на срећу, као и основна и допунска уверења приређивачима игара на срећу,

 • Тестирање  опреме за приређивање игара на срећу врше се у лабораторији, а за неке сегменте, користећи мобилну опрему, непосредно код приређивача.

 • Провера процеса који се одвијају у току игре на срећу, врши се директним увидом у генерисане податке на серверу приређивача,

 • Користе се савремене методологије испитивања и провере.

 • Посебан значај се даје провери квалитета апликативног софтвера и безбедности информација.

 • Документи Система Менаџмента Квалитетом ВТИ-а (ДСМК), штите интересе приређивача, играча и државе.

 • Уважају се сви протоколи преноса података у процесима игара на срећу који тренутно егзистирају на нашем тржишту.

 

ТЕХНИЧКЕ

 • Управљање ризиком,

 • Услуге едукације у изради документације,

 • Вођење пројекта,

 • Заштита приватности клијената и чување информација,

 • Борба са криминалним понашањем и преварама,

 • Поштена игра (нпр. RNG и RTP Return To Player“  евалуација игара),

 • Одговорни маркетинг,

 • Верификација системских извештаја – извештаји о играма, извештаји играча, извештаји плаћања,

 • Посвећеност подршци и задовољењу клијената,

 

Активности које се врше у склопу провере реализују се на основу најновијих издања важећих стандарда, као што су, нпр.:

 • SRPS ISO/IEC/IEEE 12207:2020 - Системски и софтверски инжењеринг-Процеси животног циклуса софтвера,

 • SRPS ISO/IEC 25023:2017 -  Системски и софтверски инжењеринг – Зхатеви за квалитет и вредновање система и софтвера (SQuaRE) – Мерење квалитета системских и софтверских производа,

 • SRPS ISO/lEC IEEE 15939:2018 - Системски и софтверски инжењеринг-Процеси мерења,

 • ISO/IEC/IEEE 26512:2018 - Системски и софтверски инжењеринг – Захтеви за наручиоце и добављаче информација за кориснике,

 • ISO/IEC 26514:2014 - Системски и софтверски инжењеринг – Захтеви за ауторе и пројектанте корисничке документације,

 • SRPS ISO/IEC/IEEE 24748-3:2021 - Системски и софтверски инжењеринг – Менаџмент животним циклусом – Део 3: Упутство за примену ISO/IEC 12207,

 • SRPS ISO/IEC 27001:2014 - Информационе технологије-Технике безбедности - Правила праксе за контроле безбедности информација.

 • SRPS EN 55024:2011 - Уређаји информационе технологије-Карактеристике имуности-Границе и методе мерења,

 • SRPS EN 61000-4-3:2021 - Електромагнетска компатибилност (ЕМС) – Део 4-3: Технике испитивања и мерења – Испитивање имуности на зрачено радиофреквенцијско поље,

 • SRPS EN 60335-2-82:2008 Апарати за домаћинство и слични електрични апарати Безбедност -Део 2 – Посебни захтеви за апарате за забаву и пружање личних услуга,

као и ДСМК ВТИ-а, који дефинишу ову област.

 

ВТИ врши проверу испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање сва три вида игара на срећу:

 • Преко средстава електронске  комуникације („онлине игре“),

 • „Земаљског клађења,

 • Посебних игара на срећу на Столовима / Аутомата.

 Испуњеност информатичких карактеристика опреме за приређиваљње игара на срећу преко средстава електронске  комуникације („онлине игре“) и „земаљско клађење“ врши се кроз проверу сегмената Информационо Комуникационог Система приређивача:

 • рачунарска мрежа.

 • системски софтвер и хардвер,

 • квалитет софтвера за игре на срећу,

 • регистрација и управљање налогом играча,

 • безбедност информација.

 Испуњеност информатичких карактеристика опреме за приређивање посебних игара на срећу на столовима/аутоматима, врши се кроз проверу сегмената Информационо Комуникационог Система приређивача:

 • стола/аутомата као уређаја,

 • игре са више играча,

 • софтвера који се налазе у оквиру аутомата, RNG контрола казино игара,

 • рачунарске мреже,

 • џекпот подсистема,

 • системског и апликативног софтвера, и хардвера,

 • безбедност информација.

ВРШИМО:

 • Статистичко и динамичко тестирање

 • Анализу изворног кода  и математичку анализу

 • Функционално тестирање

 • Анализу симулације

 • Гранична и  „stress“ тестирања

 • Regression and penetration testing

Пружамо и даљу подршку у вашем  будућем развоју!

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

„онлине игре“

 

„Земаљског клађења

 

Аутомати