ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

ИСТРАЖИВАЊE ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ГЛАВА ЗА САМОНАВОЂЕЊЕ (ТВГСН) РАКЕТА

ИСТРАЖИВАЊE ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ГЛАВА ЗА САМОНАВОЂЕЊЕ (ТВГСН) РАКЕТА

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
 
Циљ истраживања је да се реализују потпуно функционални модели телевизијских глава за самонавођење ракета, малог и великог калибра. Телевизијска глава за самонавођење великог калибра је намењена за вођење тактичких ракета ваздух-земља, док је телевизијска глава за самонавођење малог калибра намењена првенствено за вођење против оклопнох ракета у верзијама ваздух-земља и земља-земља.

Истраживачке активности су усмерене на освајање специфичних технологија и знања као што су жиростабилизација, електрооптички сензори, оптика, дигитално управљање, дигитална обрада слика, алгоритми за праћење циљева, савремене електронске технологије и др.
Истраживање отвара и могућност реализације термовизијских глава за самонавођење, заменом сензора и оптике.
 
Карактеристике ТВГСН великог калибра

- Калибар    305 мм
- Маса  <15 кг
- Напајање номинално 28.5 VDC
- Потрошња (средња/максимална) 3/10 А
- Време изласка на радни режим <90 s
- Жиростабилизација слободним жироскопом
- Максимални отклон сензора     ±15º(по обе осе)
- Максимална брзина праћења 8º/с
- TВ сензор CCD камера
- Осетљивост ТВ сензора <0.001 lux
- Видни угао оптике    2.3º
- Праћење циља центроидно и корелационо

Карактеристике ТВГСН малог калибра

- Калибар    120 мм
- Маса <4 кг
- Напајање номинално 30 Vdc
- Потрошња (радна/залетање) 2/6 А
- Време изласка на радни режим <8 s
- Жиростабилизација слободним жироскопом
- Максимални отклон сензора     ±30º(по обе осе)
- Максимална брзина праћења 13º/с
- TВ сензор CCD камера
- Осетљивост ТВ сензора <0.005 lux
- Видни угао оптике 6.9º
- Праћење циља центроидно и  корелационо