ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ

ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ МАСКИРНЕ ЗАШТИТЕ

ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ МАСКИРНЕ ЗАШТИТЕ

Циљ истраживања:

Примењено истраживање из области маскирне заштите живе силе, НВО, војних објеката и комплекса, има за циљ освајање нових и усавршавање постојећих метода, техника, маскирних материјала и средстава у свим релевантним детекционим подручјима електромагнетног спектра (ултравиолетном, видном, блиском ИЦ, топлотном ИЦ и радарском подручју).  Један од циљева је и израда одговарајуће регулативе: стандардизација новоосвојених метода, техника, материјала и средстава у наведеним областима, упутстава итд. Имајући у виду колики је значај маскирног обезбеђења у остваривању одбрамбених и безбедносних задатака ВС, у основи, циљ ових истраживања је квалитативно подизање укупне безбедности и заштите људи, НВО, елемената војне инфраструктуре, грађевинских објеката и комплекса.

Садржај истраживања:

Садржај истраживања састоји се у стицању нових и унапређењу досадашњих научних и стручних сазнања у следећим областима:
• Mаскирања живе силе;
• Mаскирања СРТ, војне инфраструктуре, грађевинских објеката и војних комплекса и
• Oсвајањe метода за испитивање маскирних карактеристика материјала и средстава и развој регулативе из области маскирања (стандарди, упутства, и др.).