ТЕКУЋИ ПРОЈЕКТИ

ВФ ШИРОКОПОЈАСНИ РАДИО-ГОНИОМЕТАР (1.6 MHz – 30 MHz)

ВФ ШИРОКОПОЈАСНИ РАДИО-ГОНИОМЕТАР (1.6 MHz – 30 MHz)

ВФ широкопојасни радио-гониометар је брзо сканирајући радио-гониометар дизајниран за употребу у системима за SIGINT и електронско ратовање.
•  Аутоматска процена азимута и елевације и лоцирање предајника радио-сигнала у ВФ опсегу са великом вероватноћом пресретања.
•  Пресретање и процена азимута емисија са фреквенцијским скакањем и burst сигнала;
•  Лако коришћење већ постојећих Adcock антенских низова;
•  Процена елевације коришћењем корелативно интерферометарске и високорезолуционе методе, имплементација опције за једностанично одређивање позиције предајника (Single Station Location – SSL);
•  Аутоматска сегментација спектра (опција)
•  Аутоматско генерисање електронске (комуникационе) слике бојишта (опција).

Спецификација


Оперативна употреба    У полустационарним и стационарним системима за SIGINT и електронско ратовање
Фреквенцијски опсег    1.6 MHz до 30 MHz
Број радио-гониометарских канала    Три радио-гониометарска канала
Методе за процену смера доласка    Watson-Watt, Корелативноинтерферометарска метода,
Високорезолуциона метода (MUSIC)
Радио-гониометарске методе    AD-COCK антенски низови (све методе за процену смера доласка)
Антенски низ L облика (корелативно интерферометарска метода)
Ширина тренутног фреквенцијског опсега    5.12 MHz/2.56 MHz/1.28 MHz/0.64 MHz
Фреквенцијска резолуција
(зависи од изабране ширине тренутног опсега)    625 Hz/312.5 Hz/156.25 Hz/78.125 Hz
Режими рада    Широкопојасни режим рада на фиксној фреквенцији (WFFM), фреквенцијско и меморијско сканирање
Приказ резултата    Ниво сигнала у зависности од фреквенције, азимут у зависности од фреквенције, фреквенција у зависности од елевације, поларни приказ, хистограм азимута и елевације, 3D приказ.

ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПРОЈЕКТИ

САМОХОДНА ХАУБИЦА 122mm „СОРА”

САМОХОДНА ХАУБИЦА 122mm „СОРА”

Самоходна хаубица калибра 122mm СОРА је намењена ...

СИСТЕМ ЗА ЗВУКОМЕТРИЈСКО ИЗВИЂАЊЕ - ХЕМЕРА

СИСТЕМ ЗА ЗВУКОМЕТРИЈСКО ИЗВИЂАЊЕ - ХЕМЕРА

НАМЕНАДетекција и лоцирање (процена координата) ...

ВФ ШИРОКОПОЈАСНИ РАДИО-ГОНИОМЕТАР (1.6 MHz – 30 MHz)

ВФ ШИРОКОПОЈАСНИ РАДИО-ГОНИОМЕТАР (1.6 MHz – 30 MHz)

ВФ широкопојасни радио-гониометар је брзо ...

СТРАНА:2/2
 
1
2
ИДИ НА СТРАНУ: