ТЕКУЋИ ПРОЈЕКТИ

ВФ ШИРОКОПОЈАСНИ РАДИО-ГОНИОМЕТАР (1.6 MHz – 30 MHz)

ВФ ШИРОКОПОЈАСНИ РАДИО-ГОНИОМЕТАР (1.6 MHz – 30 MHz)

ВФ широкопојасни радио-гониометар је брзо сканирајући радио-гониометар дизајниран за употребу у системима за SIGINT и електронско ратовање.
•  Аутоматска процена азимута и елевације и лоцирање предајника радио-сигнала у ВФ опсегу са великом вероватноћом пресретања.
•  Пресретање и процена азимута емисија са фреквенцијским скакањем и burst сигнала;
•  Лако коришћење већ постојећих Adcock антенских низова;
•  Процена елевације коришћењем корелативно интерферометарске и високорезолуционе методе, имплементација опције за једностанично одређивање позиције предајника (Single Station Location – SSL);
•  Аутоматска сегментација спектра (опција)
•  Аутоматско генерисање електронске (комуникационе) слике бојишта (опција).

Спецификација


Оперативна употреба    У полустационарним и стационарним системима за SIGINT и електронско ратовање
Фреквенцијски опсег    1.6 MHz до 30 MHz
Број радио-гониометарских канала    Три радио-гониометарска канала
Методе за процену смера доласка    Watson-Watt, Корелативноинтерферометарска метода,
Високорезолуциона метода (MUSIC)
Радио-гониометарске методе    AD-COCK антенски низови (све методе за процену смера доласка)
Антенски низ L облика (корелативно интерферометарска метода)
Ширина тренутног фреквенцијског опсега    5.12 MHz/2.56 MHz/1.28 MHz/0.64 MHz
Фреквенцијска резолуција
(зависи од изабране ширине тренутног опсега)    625 Hz/312.5 Hz/156.25 Hz/78.125 Hz
Режими рада    Широкопојасни режим рада на фиксној фреквенцији (WFFM), фреквенцијско и меморијско сканирање
Приказ резултата    Ниво сигнала у зависности од фреквенције, азимут у зависности од фреквенције, фреквенција у зависности од елевације, поларни приказ, хистограм азимута и елевације, 3D приказ.

ОСТАЛИ ТЕКУЋИ ПРОЈЕКТИ

Тактичка беспилотна летелица  кратког долета  (ТБЛ)

Тактичка беспилотна летелица кратког долета (ТБЛ)

филм ВРАБАЦ Тактичка беспилотна летелица ...

ЛРСВМ Лансер ракета самоходни вишецевни модуларни

ЛРСВМ Лансер ракета самоходни вишецевни модуларни

У складу са измењеним условима ратовања покренут ...

ТАКТИЧКА БЕСПИЛОТНА ЛЕТЕЛИЦА ВЕЛИКОГ ДОЛЕТА

ТАКТИЧКА БЕСПИЛОТНА ЛЕТЕЛИЦА ВЕЛИКОГ ДОЛЕТА

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИПогонска група:                      ...

УПАЉАЧ БЛИЗИНСКИ УБ, М12

УПАЉАЧ БЛИЗИНСКИ УБ, М12

филм тестирање на полигону НАМЕНА: Упаљач ...

МУЛТИСЕНЗОРСКА ИНТЕЛИГЕНТНА ПЛАТФОРМА  МИП 11

МУЛТИСЕНЗОРСКА ИНТЕЛИГЕНТНА ПЛАТФОРМА МИП 11

Oсновна намена система МИП је пасивно извиђање, ...

ПРОТИВОКЛОПНИ РАКЕТНИ СИСТЕМ БУМБАР

ПРОТИВОКЛОПНИ РАКЕТНИ СИСТЕМ БУМБАР

филм БУМБАР Бумбар је лако, преносно противоклопно ...

СТРАНА:1/2
>
 
1
2
ИДИ НА СТРАНУ: