Poređenje zaostalih napona kod sučeono zavarenih ploča korišćenjem softverskih paketa Abaqus i Ansys

 

Mato Perić

Dragi Stamenković

Vili Milković

 

U današnje vreme za numeričku simuliaciju procesa zavarivanja vrlo često se koriste softverski paketi Abaqus i Ansys. Postupak modelovanja zavarenog spoja kod ovih softverskih paketa neznatno se razlikuje što može rezultirati razlikama u dobijenim rezultatima. U cilju poređenja rezultata dobijenim korišćenjem ovih softverskih paketa urađena je uporedna analiza zaostalih napona za slučaj sučeono zavareniha ploča. Zaostali naponi izračunati su za slučajeve shell/3D modelovanja kao i za slučaj potpunog modelovanja sa 3D elementima.

Ključne reči: zavarena konstrukcija, sučeono zavarivanje, ploča, zaostali naponi, modelovanje procesa, metoda konačnih elemenata, softverska realizacija, uporedna analiza.

 

FUL TEXT

 

Scientific Technical Review , No.3-4,   2010