ВОЈНОТЕХНИЧКИ  ИНСТИТУТ

Београд

НАСЛОВИ

ИЗДАВАЧ

latinica

eglish

francia

 

НАУЧНОТЕХНИЧКЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Публикација садржи стручну обраду најновије литературе о развоју појединих врста борбених средстава у свету и научнотехничким достигнућима из области војних наука. Информације се обавезно рецензирају. Научнотехничке информације публикују се од 1966. године и до сада је објављено преко 2.500 радова. Зависно од значаја и расположиве литературе, информације се обрађују као:

  • кратка научнотехничка информација КНТИ
  • научнотехничка информација НТИ
  • кумулативна научнотехничка информација КумНТИ

 

 

webmaster: nti@vti.vs.rs