ВОЈНОТЕХНИЧКИ  ИНСТИТУТ

Београд

НАСЛОВИ

ИЗДАВАЧ

latinica

eglish

 

 

НАУЧНОТЕХНИЧКЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ

Стручна публкација из области војних наука. Информације се обавезно рецензирају. Научнотехничке информације публикују се од 1966. године и до сада је објављено преко 2.500 радова.

 

webmaster: nti@vti.vs.rs